Alimenty

AlimentyW wyniku postępowania sądowego mogą zostać zasądzone alimenty. Są to regularne i obowiązkowe świadczenia finansowe jednego członka rodziny na rzecz drugiego, które mają służyć dostarczaniu środków na utrzymanie (w przypadku małoletnich także na wychowanie). Oznacza to dostarczanie środków na zaspokojenie normalnych i bieżących potrzeb tj. żywność, odzież, mieszkanie, opał oraz inne niezbędne przedmioty umożliwiające przebywanie w środowisku i rodzinie (np. leki).

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej i rodzeństwie. Należy mieć na uwadze, iż krewni bliższego rzędu mają pierwszeństwo przed krewnymi dalszego rzędu. Krewni dalszego rzędu mogą zostać zobowiązani do regulacji świadczeń, jeśli nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności bądź gdy taka osoba (z uwagi na swoją sytuację finansową) nie jest w stanie płacić takich świadczeń.

Obowiązek spoczywa także na małżonkach rozwiedzionych. Świadczeń może żądać jeden z małżonków, jeśli nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku. W sytuacji, gdy rozwód zostaje orzeczony wyłącznie z winy jednego małżonka i pociąga to za sobą pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej strony uznanej za niewinną, może zostać zasądzony obowiązek alimentacyjny na małżonka wyłącznie winnego względem strony niewinnej.

Ponadto alimenty płacą rodzice względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, przy czym rodzice nie mogą uchylić się od tego obowiązku nawet powołując się na podstawę, iż wypełnienie świadczenia stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Wynika to z prawa dziecka do życia na tym samym standardzie jak rodzice.

Postępowanie może dotyczyć ustalenia alimentów:

  • na dzieci od byłego małżonka/i,
  • na obecnego lub byłego małżonka,
  • na całą rodzinę w czasie trwania małżeństwa,
  • na dzieci od drugiego rodzica (nie będącego małżonkiem strony).

Jakie czynności mogą być podjęte?

W wyniku postępowania sądowego możliwe jest w kwestii alimentów:

  • zasądzenie,
  • podwyższenie,
  • egzekucja,
  • uchylenie,
  • wygaśnięcie.

Adwokat może zaproponować pomoc w tym obszarze w postaci udzielania porad prawnych (ustnych i pisemnych). Ponadto jest uprawniony do sporządzania pism procesowych, tj. pozew o alimenty, odpowiedź na pozew, wnioski. Przygotowuje je poprawnie pod kątem formalnym, co najczęściej stwarza najwięcej trudności osobom pragnącym rozpocząć proces rozwodowy. Ponadto adwokat może reprezentować stronę przed sądem w roli pełnomocnika oraz występować w imieniu strony do osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.