Podział majątku

podział majątkuZe sprawami dotyczącymi zakończenia małżeństwa zwykle wiąże się też podział majątku. Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, zwana także wspólnością ustawową. Należy mieć na uwadze, że do jej powstania nie jest konieczne żadne oświadczenie, powstaje na mocy samego prawa. Możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków przed zawarciem małżeństwa, które zapewnią pełną rozdzielność majątkową. Intercyza (umowa zawarta między przyszłymi małżonkami w formie aktu notarialnego, ustanawiająca rozdzielność majątkową) umożliwia zachowanie przez każdego z małżonków majątku nabytego przed i po ślubie.

Czym jest majątek wspólny?

To wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez męża i/lub żonę. Nie ma tu znaczenia, czy zostały one nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego, czy z dochodu z majątku osobistego każdego z małżonków. Ponadto do majątku wspólnego zalicza się także wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego, a także środki zgromadzone na rachunku otwartego bądź pracowniczego funduszu emerytalnego. Do majątku wspólnego małżonków wchodzi wszystko to, co nie wchodzi do majątku osobistego.

Do osobistego majątku zalicza się:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę, dziedziczenie, zapis;
 • przedmioty majątkowe, które służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb osobistych jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za indywidualne osiągnięcia;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego;
 • prawa majątkowe obowiązujące w efekcie wspólności łącznej podlegającej odmiennym przepisom;
 • prawa niezbywalne, przysługujące tylko jednej osobie;
 • prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej i inne prawa twórcy.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku byłych małżonków wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Dokonuje się go przed sądem okręgowym, zazwyczaj w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Procedura może być wszczęta także przed sądem rejonowym w osobnym postępowaniu o podział majątku wspólnego, rozpoczętym po zakończeniu sprawy o rozwód. Przy podziale wspólnego majątku obowiązuje zasada równych udziałów obu małżonków, jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać uwzględnienia w podziale stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania majątku.

W trakcie postępowania sądowego można wnosić o:

 • ustalenie nierównych udziałów,
 • ustalenie czy przedmioty bądź prawa wchodzą w skład wspólnego majątku,
 • podział nieruchomości wchodzącej w skład majątku,
 • zwrot świadczeń ze wspólnego majątku na rzecz osobistego oraz odwrotnie.

Aby podział majątku przebiegł zgodnie z Państwa oczekiwaniami, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Mec. Jerzy Rajpert ma dużą praktykę w prowadzeniu spraw tego typu. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z kancelarią bezpośrednio.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.