Sprawy karne

sprawy karneW świetle obowiązujących przepisów prawa karnego mamy do czynienia z trzema jego rodzajami, a mianowicie prawem karnym:

 • materialnym – stanowi ono zespół przepisów, które regulują kwestie związane z odpowiedzialnością karną człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary. Zawiera ono katalog czynów zabronionych (przestępstwa) i wykaz skutków w postaci kar, a także środki karne i kompensacyjne.
 • procesowym – jest to zespół norm prawnych, które stanowią formę realizacji prawa karnego materialnego. Jego istotą jest regulacja zasad dokonywania czynności procesowych, jak również kształtowanie praw i obowiązków organów, stron i uczestników biorących udział w postępowaniu.
 • wykonawczym – jest zespołem norm, które kształtują realizację orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym. Głównym zadaniem jest regulacja takich obszarów jak postępowanie wykonawcze bądź nadzór penitencjarny.

Jak przebiegają sprawy karne?

Właściwymi organami do rozpatrywania spraw karnych są sądy powszechne oraz sądy wojskowe. Proces składa się z:

 • postępowania przygotowawczego – może być wszczęte na skutek doniesienia złożonego policji bądź prokuraturze oraz wskutek zdobycia przez organy ścigania informacji, które mogą uzasadnić takie postępowanie. Głównym celem tego etapu sprawy jest ustalenie czy popełniono czyn zabroniony, a jeśli tak, to czy stanowi przestępstwo. Ponadto postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych powinno wykryć i ująć sprawcę, zebrać o nim informacje, wyjaśnić okoliczności sprawy, a także zgromadzić niezbędne dowody. Adwokat na tym etapie pomaga w:
  • przygotowaniu i składaniu wniosków o zmianę lub uchylenie tymczasowego aresztowania, a także w kwestii innych środków zapobiegawczych;
  • opracowywaniu i składaniu wniosków dowodowych;
  • składaniu zażaleń dla zbadania zasadności, legalności bądź prawidłowości zatrzymania
 • postępowania sądowego – w zależności od wyniku postępowania przygotowawczego sprawa karna może zostać skierowana do sądu. O rozpoczęciu postępowania sądowego stanowi wpłynięcie do sądu aktu oskarżenia, co do zasady następuje w czasie 14 dni od zakończenia postępowania przygotowawczego. Po jego wpłynięciu sąd wyznacza termin rozprawy, która rozpoczyna się od odczytania aktu oskarżenia, po czym następuje przeprowadzenie dowodów na jego poparcie (przesłuchania świadków, prezentacja opinii biegłych, itp.). Etap postępowania sądowego kończy orzeczenie wyroku. Każdy oskarżony ma prawo do złożenia apelacji, na co ma 14 dni od daty doręczenia wyroku sądu pierwszej instancji. Adwokat w ramach postępowania sądowego:
  • podejmuje się obrony przed sądem,
  • przygotowuje pisma procesowe, apelacje, zażalenia.
 • postępowania wykonawczego – zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego każda kara orzeczona przez sąd musi zostać wykonana w myśl obowiązującego ustawodawstwa. Do najczęściej orzekanych wyroków zalicza się grzywnę, ograniczenie wolności oraz pozbawienie wolności.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.